Drs. Lisette van Ardenne

Met  voldoening meld ik dat ik in 2006 Akker, praktijk voor fundamentele gezondheid heb opgericht. Ik begon toen met het aanbieden van de 8 weekse mindfulness training MBSR als groepstraining.

Mijn professionalisering

Dit mindfulness model is helder gestructureerd en biedt mij tegelijkertijd voldoende ruimte om zeer persoonsgericht op maat te werken. De mogelijkheid van vele flexibele toepassingen inspireert me nog steeds en geeft ruimschoots gelegenheid om de nieuwste inzichten op het gebied van stressreductie te combineren met mijn kennis en ervaring van psychologie, humanistiek, begeleiding, chronisch ziekzijn, mantelzorgerschap en meditatie.

De professionalisering rondom de mindfulness training met beroepsverenigingen en collegiale contacten is een welkome kwaliteitsborging. Het bevordert de kennis en ervaring om op een andere manier met negatieve stress om te gaan. Ik heb mindfulness opleidingen gevolgd bij Jon Kabat-Zinn; John Taesdale; Marc Williams, Susan Gillis en David Dewulf. Na een aantal jaren ontstond er de VMBN - een beroepsvereniging voor mindfulness trainers. Ik ben hierbij als categorie 1 aangesloten geweest tot januari 2020. Nu ben ik aangesloten bij het Mindful Netwerk Nederland een netwerk wat meer mogelijkheden biedt voor samenwerken. 
In december 2029 heb ik me aangesloten bij Hart voor Zingeving, centrum voor levensvragen in Arnhem e.o. en al eerder bij het register voor geestelijk verzorgers SKGV. Ik werk vanuit de humanistische en boeddhistische inspiratiebron. De missie is de mens  op zoek naar zin, met levensvragen te helpen in hun zoektocht via gesprekken en trainingen. 

maatschappelijke Rollen

Als psycholoog heb ik me aangesloten bij de NVPA voor collegiale ontmoetingen en ook opdat mensen voor individuele trajecten door zorgverzekeraars vergoed kunnen worden. Dit lidmaatschap heb ik afgerond eind 2019.
Als vrijgevestigd geestelijk werker ben ik gebonden aan de beroepscode, ambtsgeheim en verschoningsrecht van het Humanistisch Verbond.
Tot slot, ik beoefen sinds 1976 actief meditatie en ik ben betrokken bij Shambhala-Boeddhisme als leraar, meditatie-instructeur en seniorstudente. Het is een vitale gemeenschap van beoefenaren, een diepzinnig pad van meditratie en het wordt op inspirerende wijze geleid door Sakyong Mipham.

Als boeddhist verwelkom ik het natuurlijk zeer dat boeddhisme, Mindfulness in brede betekenis en meditatie steeds meer mensen weet te inspireren tot een volledig, zinvol leven en een vriendelijker samenleving.

Ik werk als mindful coach, geestelijk werker en mindfulness based trainer. Mijn kracht is dat ik uit de grote schat van ervaring en materiaal altijd wel iets kan bieden wat bij jou aansluit. Volgens anderen heb ik een heel eigen stijl, ongebruikelijk, doordrenkt van meditatieve traditie en verrijkend door boekensuggesties en audio’s op maat.

Aanraken en loslaten, elk moment opnieuw, elk moment fris

Dit is het motto van de praktijk en is voor mij een zinvolle leidraad om mee te bewegen met de tegenslagen en meevallers van het leven. Dit kunnen we doen vanuit onze fundamentele gezondheid, de levenskracht waar ieder uit kan putten.

Over mij

Humanisticus, psycholoog, geestelijk verzorger, Mindfulness Based trainer en coach

Balanceren- mindful coaching

Voluit leven voor 55-plussers

Relatietherapie

Training/therapie combi-traject