Mindfulness training door meer zorgverzekeraars vergoedt

Vergoeding Mindfulness 2019

Zoals de laatste jaren steeds het geval is, worden in deze periode de nieuwe voorwaarden en premies van de zorgverzekeringen bekend. Dat betekent dat het tijd is om te onderzoeken wat u gaat doen: bij uw huidige zorgverzekeraar blijven of switchen naar een verzekeraar met een lagere premie of een passender vergoedingenpakket.
Het blijkt dat dit soms zeer lonend is.

Actueel
Recent verscheen in het AD een artikel waarin gemeld werd dat mindfulness door steeds meer zorgverzekeraars (deels) wordt vergoed. Met daarin nog deze mooie quote:

We denken wel dat mindfulness [bij het terugdringen van medicijngebruik] helpt, en we denken ook dat huisartsen en onze klanten nog niet voldoende van mindfulness afweten. Daarom gaan we het stimuleren.

VGZ was een van de eerste verzekeraars waarbij mindfulness-training vanuit de aanvullende verzekering werd vergoed. De verzekeraar geeft aan dat de trainingen per 1 januari vanuit alle aanvullende verzekeringen volledig wordt vergoed. Er moet dan wel sprake zijn van licht-depressieve of burn-outklachten.

Professionele trainers

Ten aanzien van mindfulness het volgende: bij een behoorlijk aantal verzekeraars wordt een vergoeding (in een aanvullende verzekering) gegeven, mits de trainer aangesloten is bij een beroepsorganisatie (meestal wordt hierbij de VMBN genoemd). Lisette van Ardenne, medepraktijkhouder is VMBN cat. 1 gecertificeerd.

Mindfulness in 2019

Op deze pagina van Zorgwijzer.nl  zie je welke verzekeraars een vergoeding voor mindfulness training verstrekken.

Hopelijk ondersteunt dit  je keus voor een zorgverzekeraar voor 2019!