De Lotus en de Roos van Han de Wit heruitgave

De Lotus en de Roos

Het boek De Lotus en de Roos, dat Acharya Han de Wit 20 jaar geleden schreef is opnieuw verschenen, herzien met hoe meditatie/mindfulness meer gemeen maatschappelijk goed is geworden. De nieuwe ondertitel Boedhisme voor Westerlingen geeft aan dat de belangrijkste thema’s van het Boeddhisme in dit boek aan de orde komen. Het vernieuwende is dat dit gaat vanuit de vragen die we in onze westerse cultuur aan het boeddhisme vaak stellen.

Herziene Voorwoord

Dr. Han de Wit licht dit toe in zijn herziene voorwoord:
Sinds het verschijnen van dit boek, zo’n 20 jaar geleden is de interesse in het boeddhisme enorm toegenomen. Niet alleen bij mensen geïnteresseerd in spiritualiteit en meditatie, maar ook bij psychologen, therapeuten en cognitieve wetenschappers. Ook als we zelf meditatie beoefenen – vaak in de vorm van wat mindfulness is gaan heten – hoeven we daar niet meer geheimzinnig over te doen. Het is inmiddels bekend dat we er grotere geestelijke stabiliteit mee kunnen ontwikkelen en ons kunnen bevrijden van onnodig gepieker over ons werk, over onze persoonlijke relaties en… over onszelf. Juist dat kan ons ook nieuwsgierig maken naar de achtergrond van boeddhistische meditatie: wat is dat boeddhisme zelf eigenlijk? Is het toch een godsdienst of eerder een levensbeschouwing zoals het humanisme? Is het vergelijkbaar met wat we kennen als psychotherapie?Misschien nog belangrijker, welke antwoorden geeft het boeddhisme op levensvragen die in onze tijd en cultuur aan de orde zijn:

Levensvragen over goed en kwaad, over levenswijsheid en verblinding, over levensvreugde en lijden?
Hoe verhoudt de roos van waarachtige menselijkheid uit onze westerse cultuur zich tot de roos van verlichting uit het boeddhisme?
Kan kennis van dit boeddhisme zelf onze meditatie-beoefening verder verdiepen?  
Misschien biedt het boeddhisme wel perspectieven die verder gaan dan waarom we oorspronkelijk met meditatie zijn begonnen…