VMBN

Beroepsvereniging Mindfulness trainers

De VMBN  is een informatiepunt voor alle geïnteresseerden in mindfulness.  De vereniging is een platform voor verbinding en uitwisseling tussen mindfulnesstrainers, en biedt cursisten, verwijzers en anderen een register van gekwalificeerde mindfulnesstrainers.
De vereniging richt zich vooral op de 8-weekse mindfulnesstraining zoals ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn (MBSR), of de later ontwikkelde therapeutische vorm (MBCT). Een toenemend aantal zorgverzekeraars vergoeden de trainers, categorie 1.

MBSR: Mindfulness-based Stress Reduction
MBCT: Mindfulness-based Cognitive Therapy

Wat is mindfulness?

Mindfulness is doelgerichte, vriendelijke, niet-reactieve aandacht voor de ervaring
in het hier-en-nu, zonder oordeel.

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR ofwel Aandachttraining)

MBSR is begin jaren tachtig ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn, moleculair bioloog én diepgaand beoefenaar van Vipassana-meditatie en yoga. De MBSR is een groepstraining volgens een vast protocol, gebaseerd op Westerse wetenschappelijke kennis uit de medische biologie en de psychologie, en op Oosterse psychologische kennis en vaardigheden als meditatie en yoga.

De training richt zich op het inzetten van de eigen kracht, mindfulness, in het hanteren van stress, pijn en ziekte. De training wordt wereldwijd aangeboden in o.a. (universitaire) ziekenhuizen, gevangenissen, bedrijven, privépraktijken, scholen en opleidingscentra. MBSR kent een doorgaande traditie van wetenschappelijk onderzoek naar effecten en werkingsmechanismen.

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT, ofwel Aandachtgerichte Cognitieve Therapie)

MBCT is een variant van MBSR, specifiek gericht op terugvalpreventie bij depressie. Deelnemers leren in het bijzonder om negatieve gedachten en gevoelens, die de depressie kunnen aanwakkeren, te zien als voorbijgaande gebeurtenissen in de geest. In 2000 publiceren Teasdale, Segal en Williams hun gezaghebbende boek ‘Aandachtgerichte Cognitieve Therapie’ met daarin een beschrijving van de de resultaten van het effectonderzoek naar de preventieve werking van MBCT op terugval in een depressie.

Bij mensen met drie of meer depressieve episodes blijkt MBCT de kans op terugval binnen een jaar met 50 % te verminderen in vergelijking met gebruikelijke behandelingen. De laatste jaren zijn meerdere mindfulness-trainingen voor specifieke doelgroepen ontwikkeld en onderzocht, geïnspireerd op MBSR en MBCT.

Over VMBN