Registers en Beroepsverenigingen

Registers en Beroepsverenigingen

► Marianne Bots: klinische psycholoog; psycho-therapeut en GZ-psycholoog.
- Gz-psycholoog  Register
-ggzkwaliteitsstatuut als wettelijk verplicht kwaliteitsregister

► Lisette van Ardenne: humanisticus; geestelijk verzorger; sociaal-psycholoog; mindfulness trainer.

RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.
licentiecode 204006R
- Daarmee hangt samen het lidmaatschap TCZ: Tuchtrecht Complementaire Zorg 
- Beroepsvereniging NVPA: Nederlands Verbond voor Psychologen, psychotherapeuten en agogen, erkend door meeste zorgverzekeraars in aanvullende verzekering. lidnummer 100742
Daarnaast:
- SKGV: Stichting kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging als basis geestelijk verzorger. Lidnummer GV-410044
- Benoemd als raadsvrouw door het  Humanistisch Verbond en daarmee gebonden aan ambtsgeheim en beroepsstandaard voor geestelijk verzorgers.
- CRKBO: Centraal Register Kort Beroepsonderwijs als docent. Hierdoor zijn de trainingen en cursussen vrijgesteld van BTW.
-SCAG: Stichting Complementaire en alternatieve Gezondheidszorg voor klachten en geschillen. Wettelijk verplicht in het kader van de WKGZ, wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
-VMBN: Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Belgie. 
Deze wordt door veel zorgverzekereraars erkend en gaan over tot vergoeding van een groepsmindfulnesstraining via aanvullende verzekering. Lidnummer 201187

Samenwerkingen

Akker, praktijk voor Fundamentele Gezondheid  werkt in wisselende mate van intensiteit en frequentie samen met:

  • Maria Daniels, Training en Begeleiding met behulp van Voice Dialogue en de Psychology of Selves in Alti Plano, Spanje/Nederland en verhuur luxe grot met mooi uitzicht op weidse vallei en badlands- zie een fotogallerij
  • Op basis van wederzijdse link:  mindfulness.startkabel.nl
  •  Toestemming om mooie foto's te gebruiken af en toe: vogeldagboek.nl